Výhody a nástrahy bytu v družstevním vlastnictví

V České republice je nyní téměř 10 000 bytových družstev. Hospodaří s více než 500 000 bytovými jednotkami. V následujícím článku vám přiblížíme benefity a možná úskalí pořízení bytu v družstevním vlastnictví.

Bytové družstvo podle nové právní úpravy

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v mnoha ohledech zjednodušil situaci kolem bytových družstev: výslovně stanovil neomezitelnost přechodu a převodu podílů, přímo definuje, že s podílem se automaticky převádí i nájem bytu a nabídl možnost pružněji upravit stanovy podle potřeb svých členů.

Výhody bytu v družstevním vlastnictví

 1. Nižší pořizovací cena.
 2. Možnost převodu do osobního vlastnictví za výhodných podmínek, často i bezplatně.
 3. Rychlejší převod než u koupě vlastního bytu – není třeba vyřizovat zápis do katastru nemovitostí, vlastníkem zůstává bytové družstvo.
 4. Byt, tedy přesněji svůj podíl v bytovém družstvu, můžete prodat i bez souhlasu družstva. Převod členského podílu nepodléhá dani z převodu nemovitosti a nepotřebujete k němu znalecký posudek.
 5. Správu a údržbu společných prostor zajišťuje a financuje družstvo, vy se staráte pouze o svůj byt.
 6. Daň z nemovitosti za vás platí družstvo – náklady vám jednoduše připočte k nájemnému.
 7. Pokud si chcete vzít podnájemníka a sami budete v bytě nadále bydlet, nepotřebujete podle nové právní úpravy souhlas družstva.

Na co si dát pozor

 1. Koupí družstevního bytu se nestáváte jeho vlastníkem, ale pouze nájemcem. Musíte tedy družstvu platit nájem, jehož výši určují stanovy. Zahrnuje i poplatky za služby a fond oprav.
 2. Pokud financovalo družstvo koupi bytového domu úvěrem, rozpočítává jeho splácení na jednotlivé podílníky – ti pak splácí tzv. anuitu, která může měsíční nájem výrazně navýšit. Zajímejte se proto předem, zda je anuita splacena a jak vysoké nájemné budete platit.
 3. Družstvo odpovídá za své závazky celým majetkem. Pokud se dostane do finančních potíží a dům získá nového majitele, můžete přijít o některá výhodná nájemní práva.
 4. Byt jako takový nemůžete prodat, můžete opět jen převést svůj podíl v družstvu. Byt nemůžete ani pronajmout, protože jste sami v nájmu – lze si však vzít podnájemníka.
 5. Spolu s převodem podílu v družstvu na vás teoreticky mohou přejít i dluhy – proto si předem vždy pečlivě ověřte, zda nemá váš předchůdce vůči družstvu nějaké závazky.
 6. Členem družstva může být vždy jen jeden nájemník, výjimku představují manželé.
 7. Financování bytu v družstevním vlastnictví hypotékou může být problematické. I v tomto ohledu však nová právní úprava přinesla změnu k lepšímu.
 8. K větším úpravám bytu – například vyzdívání bytového jádra – potřebujete souhlas družstva.

Přečtěte si, jak na převod bytu v družstevním vlastnictví krok za krokem. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku