Skončení nájmu dle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník přináší mnoho změn, bohužel právní úprava skončení nájmu bytu / nájmu domu je ještě o něco méně přehledná, než ta původní. Jaké jsou tedy možnosti skončení?

 1. Dohodou pronajímatele a nájemce
 2. Uplynutím doby 
 3. Ukončením výkonu práce
 4. Nemožností plnění
 5. Smrtí nájemce
 6. Odstoupením od smlouvy
 7. Splynutím
 8. Narovnáním
 9. Zánikem členství v bytovém družstvu
 10. Vyklizením bytu
 11. Výpovědí


STÁLE STEJNĚ:

Co zůstalo stejné je, že nájemní vztah nekončí když pronajímatel zemře. Nový občanský zákoník jasně ukládá, že pokud byl byt pronajat a nájemce v něm bydlí, nemá nový pronajímatel právo nájem vypovědět z důvodu změny vlastnictví.

NOVINKA:

Nový občanský zákoník neobsahuje právní úpravu na bytové náhrady (mimo náhradního bydlení pro rozvedeného manžela). Pronajímatel tedy již není povinen zajišťovat nájemci po skončení vztahu náhradní byt.

Pokud si nejste jisti jakým způsobem nájem ukončit obraťte se na naše makléře - rádi Vám pomohou.

 

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku