Co Vám o bytě napoví energetické štítky?

Povinnost majitelů dokládat při prodeji nebo pronájmu bytu jeho energetickou náročnost formou tzv. průkazu energetické náročnosti budovy je poměrně čerstvá, a proto si zrekapitulujeme, proč ho jako majitel nemovitosti musíte mít, a proč by vás jako zájemce o byt měl zajímat.

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy?

Lidově „energetický štítek“ označuje energetickou náročnost vašeho domu či bytu, stejně jako téměř totožné štítky znázorňují v obchodech náročnost elektrických spotřebičů. Hlavním cílem energetických štítků je možnost rychlého porovnání domů a odhad jejich provozních nákladů na několik let dopředu.

Štítek pomocí písmen A až G představuje spotřebu elektrické energie, vody, objem vyprodukovaných emisí, hlučnost a další ukazatele nejen o dodané energii do budovy, ale i o energii, kterou provoz budovy ovlivňuje okolní životní prostředí. Součástí průkazu jsou i doporučení, jak současnou energetickou náročnost budovy ještě snížit.

Průkaz musí mít od roku 2016 ty budovy, které chcete v nejbližší době prodat nebo pronajmout. Průkaz platí 10 let ode dne vyhotovení, avšak při větší rekonstrukci nebo změnách na budově je třeba jej aktualizovat.

Kde získám průkaz energetické náročnosti?

Posouzení vašeho bytu a související štítek byste si měli zařídit primárně u společností, nebo živnostníků, kteří jsou členy Asociace energetických specialistů zapsaných na seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.U těchto odborníků je garantována jejich fundovanost, jsou pojištěni a drží certifikáty kvality. Cena štítků se pak pohybuje mezi 3 500 až 15 tisíci korun podle velikosti a stavu vaší nemovitosti. 

Jaké informace potřebuje specialista pro energetický štítek budovy:

  • Projektové podklady
  • Doklady o provozním režimu budovy
  • Zprávu o úrovni vybavení technickým zařízením budovy (TZB) a stavu tohoto zařízení
  • Orientaci ke světovým stranám
  • Technickou zprávu souhrnnou, případně jednotlivých technických částí
  • Půdorysy jednotlivých podlaží s označením místností
  • Pohledy na objekt ze všech stran
  • 1 řez objektem

Jaké hodnoty jsou v pořádku a jaký byt raději nebrat?

Třída energetické náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy

A

Mimořádně úsporná

B

Úsporná

C

Vyhovující

D

Nevyhovující

E

Nehospodárná

F

Velmi nehospodárná

G

Mimořádně nehospodárná

 

Moderní požadavky na energetickou náročnost splňují budovy zařazené do tříd A až C. Budovy s vyšší energetickou náročností (D až G) jsou považovány za nevyhovující a nemůžeme vám tedy koupi nebo pronájem takového bytu doporučit. Pokud se zajímáte o byt, který zatím nemá energetický štítek, doporučujeme vám si od pronajímatele či prodejce bytu vyžádat k nahlédnutí roční vyúčtování za energie za poslední 3 roky.

Hledambyt.cz je odborníkem na prodejpronájem bytů v Praze a proto se na nás obraťte nejen ohledně problematiky energetických štítků, ale i dalších znaleckých služeb.

 

 

 

 

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku