Jak získat parkovací oprávnění v Praze?

Na modrých zónách mohou bez omezení parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Při výdeji tohoto parkovacího oprávnění se ověřuje místo trvalého pobytu žadatele a právní vztah k vozidlu. 

K vydání tohoto oprávnění je nutné splnit následující podmínky:

1) fyzická osoba musí mít trvalé bydliště v zóně placeného stání

2) k vozidlu musí existovat právní vztah

 • vlastník vozidla - žadatel předkládá OP + technický průkaz vozidla
 • leasingová/úvěrová smlouva - žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla + leasingovou/úvěrovou smlouvu
 • dlouhodobý pronájem vozidla - žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla + nájemní smlouvu
 • zaměstnanec společnosti, který má vozidlo svěřeno do soukromého užvívání zaměstnavatelem
 • žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla + potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti nebo osobou pověřenou k jejímu zastupování
 • člen orgánu právnické osoby - žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla + potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, podepsaný mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti nebo osobou pověřenou k jejímu zastupování
 • fyzická osoba, která podniká a má vozidlo registrováno na IČ a místo podnikání se neshoduje s místem trvalého pobytu - žadatel předkládá OP + technický průkaz

3) musí být zaplacena cena sjednaná za stání vozidla

Zóny placeného stání rozlišujeme:

Modrá zóna

 • vyznačena modrým pruhem
 • bez omezení mohou parkovat pouze rezidenti s platným parkovacím oprávněním
 • ostatní mohou parkovat pouze časově omezeně a to jen po platbě přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny

Fialová zóna

 • vyznačena fialovým pruhem (pouze na svislém dopravním značení) + vodorovným bílým značením
 • určena pro smíšené parkování
 • bez omezení mohou parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním
 • ostatní motoristé mohou parkovat maximálně 24 hodin a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny

Oranžová zóna

 • vyznačna oranžovým pruhem (pouze na svislém dopravním značení) + vodorovným bílým přerušovaným značením
 • slouží pouze pro krátkodobé parkování, parkování je časově omezeno
 • platba lze provést v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci virtuální parkovací hodiny

Parkovací oprávnění vydává Úřad měststké části, odbor dopravy, oddělení dopravy a klidu. 

Trvalé bydliště zřizuje Úřad městské části, odbor občansko správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. 

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku