Energetický průkaz u nemovitosti při jejím pronájmu nebo prodeji

Inzerce vlastníka jednotky, který pronajímá (nebo nájemce podnajímá) byt, nemá povinnost dávat zájemci průkaz energetické náročnosti budovy – ovšem jen zatím. Tuto povinnost bude mít vlastník jednotky při pronájmu bytu už od 1.1.2016!

Nicméně tuto povinnost má již nyní vlastník budovy či SVJ při prodeji či pronájmu budovy či bytu a realitní kancelář, pokud inzeruje prodej či pronájem budovy či bytu.

Průkaz zpracovaný pro budovu je dále také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz od vlastníka budovy nebo od SVJ, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c) (tj. zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky a od 1. ledna 2016 při pronájmu jednotky).

Průkaz se od 1.7.2015 neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. 

Rozhodně Vám proto doporučujeme, abyste si od výše uvedených dat při jakékoliv inzerci bytu k prodeji či pronájmu vždy uváděli energetickou třídu a pokud ji neznáte, tak abyste do inzerátu uvedli např. „vzhledem k tomu, že není známa energetická třída PENB, v souladu s novelou zákona č. 406/2000 Sb. uvádíme nejhorší energetickou třídu, tedy G.“ Tím odstraníte případné pochybení při zadávání inzerátu či případné výkladové nejasnosti a vyhnete se riziku uložení pokuty.

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií je od 1.7.2015 v účinnosti novela č. 103/2015 Sb., která říká:

§ 7a:

„(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, 

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

(3) Vlastník jednotky je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky, 

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1.ledna 2016 pronájmu jednotky

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu“.

 

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku