Dát, či nedat trvalý pobyt nájemníkovi ve svém bytě?

V hlavách mnoha pronajímatelů je stále zakořeněna představa, že povolit nájemníkovi zřízení trvalého pobytu v pronajímaném bytě je čirá pošetilost. Buď si myslí, že trvalý pobyt zakládá právo na užívání bytu, že budou nájemníkovi muset po výpovědi shánět náhradní bydlení, nebo se bojí návštěv exekutora, který se bude domáhat nájemníkových pohledávek. Je opravdu čeho se bát?

Trvalý pobyt i bez vašeho souhlasu ovšem bez nároků

Mnoho pronajímatelů vyděsí už samotný fakt, že nájemník si ve vašem bytě může zřídit trvalé bydliště i bez souhlasu, a to podle zákona č. 133/2000 o evidenci obyvatel. Stačí, když vyplní a odevzdá přihlašovací lístek, předloží občanský průkaz a dále platnou nájemní smlouvu na ohlašovně městského úřadu. Pokud ovšem v bytě bydlí v tzv. podnájmu, automatický nárok na přihlášení k trvalému bydlišti nemá.

Na druhou stranu tento fakt nezakládá jakékoliv právo na váš byt nebo na náhradní bydlení, jak o tom hovoří § 10 odst. 2 výše zmíněného zákona.

„Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.“

Obavy z návštěvy exekutora a zabavování vašeho majetku jsou bohužel namístě, a to i když v bytě nájemník bydlí bez zapsaného trvalého bydliště v občance. Exekutor prověřuje nejen dlužníkovo trvalé bydliště, ale i faktické místo, kde se může zdržovat.

Jak odhlásit nájemníka z bytu?

Pokud ke zřízení trvalého bydliště svolíte a nájemník se sám po odstěhování neodhlásí, nebo pokud k přihlášení došlo bez vašeho souhlasu a nájemníkova smlouva už skončila, můžete podat žádost o zrušení na městském úřadě, ke kterému byt přináleží.

Zde se informujte na konkrétní postup, neboť pro tento úkon neexistuje speciální formulář, ale obvykle budete muset doložit doklad o zániku užívacích práv k bytu (výpověď z nájmu, vypršení smlouvy, smlouvu nových nájemníků aj.), nebo prokázat, že nájemník byt neužívá za pomocí svědka (např. souseda), nebo vašeho ústního prohlášení.

Na žádosti pak vyplníte:

  • vaše identifikační údaje jakožto žadatele (jméno, narození, bydliště, trvalý pobyt)
  • údaje orgánu samosprávy, kde žádost podáváte
  • její účel, tedy žádost o zrušení trvalého pobytu v bytě žadatele
  • identifikační údaje bývalého nájemníka, kterému má být trvalý pobyt zrušen
  • adresu, kde má být osobě trvalý pobyt zrušen
  • odůvodnění
  • váš podpis jakožto pronajímatele bytu

Úřad poté povede správní řízení a v případě zrušení trvalého pobytu ve vašem bytě se novým trvalým bydlištěm bývalého nájemníka stane sídlo městského úřadu.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku