Nový občanský zákoník. Co přináší pronajímatelům?

Jsme majitelem bytu, který v současnosti pronajímáte nebo plánujete pronajímat v budoucnu? Při sepisování nájemní smlouvy se od začátku roku 2014 musíte řídit novým občanským zákoníkem. Staré smlouvy o nájmu se automaticky řídí novým zákoníkem po nabytí jeho účinnosti a není tedy nezbytně nutné uzavírat nové.

Ve smlouvě o nájmu nově:

  • Nemůžete rozšiřovat zákonem vymezené výpovědní důvody.
  • Výpověď musí mít písemnou formu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
  • Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu i bez výpovědní doby, ovšem jen pokud nájemce závažně porušuje své povinnosti (např. nezaplatí po dobu 3 měsíců nájemné či služby nebo poškozuje zařízení bytu). Zde se pro pronajímatele otevírá páka na neplatící nájemníky s problematickým chováním.
  • Komplikace vnáší nový občanský zákoník do pronájmu jiného než obytného prostoru, nebo bytu nevhodného k obývání. Jejich pronájem bude upraven podle ustanovení o nájmu bytu. Rozhodující není kolaudační účel, ale dohoda stran.
  • Nájemné si strany stanovují pevnou částkou za 1 měsíc užívání. Bez dohody na částce vzniká pronajímateli právo na nájemné v daném místě a čase obvyklé pro srovnatelný typ bytu.
  • V nájemní smlouvě lze zakotvit každoroční zvyšování nájemného. Mimo smluvní ujednání lze zvýšit nájemné dohodou na návrh pronajímatele maximálně o 20 % za 3 roky nebo dle případného soudního rozhodnutí. 
  • Pronajímatelé mohou nově od nájemníka požadovat jistinu až šestinásobku nájemného, což lze využít jako jistou ochranu proti neplatičům.
  • Pronajímatel je na oplátku povinen udržovat byt po dobu trvání smlouvy ve způsobilém stavu.

Při pronájmu bytu v Praze se obraťte na odborníky

S realitní kanceláří HLEDAMBYT.cz bude pronájem bytu v Praze a okolí hračka. Vybereme nejvhodnějšího zájemce, zajistíme právní servis nebo se postaráme o správu vaší nemovitosti od A do Z.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku