Družstevní vlastnictví

Základní rozdíl mezi prodejem bytu v osobním vlastnictví a družstevním vlastnictví je ten, že nedochází k prodeji bytu, ale „pouze“ k převodu členských práv převodce (prodávajícího) na nabyvatele (kupujícího), ke kterému se váže právo nájmu k určitému bytu.

Převod družstevního bytu probíhá tak, že převodce (nájemce bytu a člen družstva) převádí svá členská práva a povinnosti v družstvu spojená s právem nájmu bytu, na nabyvatele (nového člena družstva).

Mezi nimi je uzavřena smlouva o převodu členských práv a povinností. Družstvu je následně tato smlouva pouze předložena a družstvo si ji založí do svých dokumentů. Okamžikem doručení smlouvy družstvu dochází vůči družstvu k převodu členských práv a povinností. Tím zanikne nájem bytu převodce, vznikne nabyvateli právo nájmu k bytu a družstvo s ním uzavře nájemní smlouvu.

Do smlouvy o převodu se většinou dává ujednání o tom, že převod je úplatný a že cena za převod je vypořádána ve smlouvě o finančním vyrovnání (aby družstvo nevidělo, za kolik byla členská práva převedena). Vedle smlouvy o převodu se uzavře smlouva o finančním vyrovnání, kde je uvedena cena za převod („kupní cena“) a způsob její úhrady. Většinou probíhá úhrada z vlastních prostředků složením do úschovy a jakmile je advokátovi předložena uzavřená dohoda o převodu opatřená razítkem a podpisem družstva, advokát vyplácí složené peníze převodci.

Některá družstva mají vlastní formuláře a vyžadují (v rozporu se zákonem), aby převod byl učiněn na jejich formuláři.

Budete potřebovat:

  • Smlouvu o nájmu bytu
  • Dohodu o převodu členských práv a povinností
  • Dohodu o finančním vyrovnání (neslouží pro družstvo)
  • Potvrzení, že převodce je členem družstva
  • Potvrzení o bezdlužnosti vůči družstvu (za nájem a služby)
  • Potvrzení kolik činí/zda je splacena anuita
  • Evidenční list
  • Stanovy družstva – může být na internetu ke stažení
  • Rozvaha a výsledovka domu 
  • Prodává-li nemovitost právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku

Obraťte se na HLEDAMBYT.cz i při koupi bytu v družstevním vlastnictví. Budeme vám nápomocni v právní oblasti a zajistíme hladký převod členských práv.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku