Vinkulace pojistných smluv

Jednou z finančních služeb realitní kanceláře HLEDAMBYT.cz je i vinkulace pojistných smluv. Ale o co se vlastně jedná? 

Co je to vinkulace pojistných smluv?

Vinkulace je obecně omezení dispozičního práva u vkladů, úvěrů, pojistných smluv nebo cenných papírů. Opakem vinkulace je devinkulace – naopak rozšíření dispozičního práva.

V souvislosti s koupí nemovitosti se nejčastěji setkáte s vinkulací pojistného plnění u hypotečního úvěru, v souvislosti s pronájmem i nákupem nemovitosti vám může zajímat vinkulace pojištění nemovitosti i domácnosti.

Vinkulace u pojistné smlouvy obecně

U pojistných smluv můžete vinkulací upravovat, komu bude vyplaceno případné pojistné plnění ze vzniklé škody. Např. vinkulace pojistného plnění ve prospěch 3. osoby znamená výplatu plnění i jiné osobě, než která je jako smluvní strana uvedená v pojistné smlouvě.

Vinkulace u hypotéky

U hypotéky máte vždy povinnost zároveň sjednat pojištění nemovitosti, kde vinkulace ve prospěch banky hraje zástavní roli. Pokud úvěr stále splácíte a vznikne zásadní škoda na nemovitosti, pojistné plnění je vyplaceno bance. Ta zároveň rozhodne, jestli se poškozenou nemovitost vyplatí z plnění opravovat, nebo prostředky využije k umoření zbývajících závazků klienta vůči bance.

Zajímají vás i další pojmy z financí a práva, které souvisejí se světem realit? Přečtěte si i detailní informace o koupi nemovitosti do osobního vlastnictví, nebo koupi bytu do družstevního vlastnictví.

 

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku