Příjmy z pronájmu nemovitosti a jejich zdanění

Pronájem bytu v Praze i kdekoliv jinde nepředstavuje pro majitele nemovitosti jen pohodlné inkasování nájmu, ale i povinnosti, které se k příjmům z pronájmu vážou. Pronájem svých nemovitostí musíte mít ošetřen po právní stránce a samozřejmě své výdělky musíte i řádně zdanit. Poradíme vám, jak na to.

Nejdříve registrace a poté daňové přiznání

Pokud si příjmy z pronájmu jenom přilepšujeme k našemu zaměstnaneckému platu, bohužel se nevyhneme podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Využijeme k tomu přílohu č. 2 k daňovému přiznání, kterou si vyžádáme na finančním úřadě.

Paušál nebo daňová evidence

Zaměstnanci, stejně jako OSVČ, mohou využít 30% výdajový paušál, který jim např. při nízkých investicích do údržby nemovitosti může spoustu peněz ušetřit. Tak jako u jiných výdajových paušálů, nemůžete při jejich uplatnění už využít slevu na manželku a děti, pokud je váš příjem ze zaměstnání nižší, než příjem z pronájmu.

Pokud jsou vaše náklady vyšší, než výše zmíněných 30 %, doporučujeme vést raději daňovou evidenci. Daňové evidenci se nevyhnete také, pokud jsou vaše roční příjmy z pronájmu vyšší než 3 mil. Kč – výdajový paušál lze totiž uplatnit jen do výše 600 000 Kč. Pro evidenci neexistují formální pravidla, musí z ní být ovšem jasně patrné údaje uvedené v daňovém přiznání.

Z pohledu zdanění je investice do nemovitosti k pronájmu výhodná

Pokud se chcete živit výhradně pronajímáním nemovitostí jako fyzická osoba, potěší vás fakt, že zisky z pronájmu se nezahrnují do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. To dělá z příjmů z pronájmu oblast, které má nejnižší tzv. efektivní zdanění (poměr daňové povinnosti k zisku) a jde o jednu z nejatraktivnějších forem obživy.

Jsou-li příjmy z pronájmu součástí vašich podnikatelských aktivit – jde o součást majetku pro podnikání – zdaníte je stejně jako příjmy z podnikání.

Detailnější informace ke zdanění příjmů z pronájmu najdete v  § 9 zákona o daních z příjmů (ZDP). § 26 až 32 ZDP pak řeší daňové odpisy nemovitého majetku.

Doporučujeme rovněž podle vaší konkrétní situace prozkoumat zdanění příjmů z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů nebo v podílovém spoluvlastnictví a detailněji nastudovat, co můžete zahrnout do svých nákladů a co již nikoliv.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku