Vložit nabídku

Zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek.

Pokud hledáte nájemníka a rozhodli jste se byt svěřit do našich rukou, mohlo by vás potěšit, že v HLEDAMBYT.cz děláme věci jinak:

Nepracujeme tzv. "naslepo"

Každý klient, který projeví zájem si přes naši kancelář vyhledat a pronajmout byt, se k nám dostaví osobně a na základě jeho individuálních požadavků je domluvena prohlídka vybraného bytu. Pronajímateli tak můžeme již před prohlídkou sdělit, o koho se jedná, kde pracuje nebo jakým působí dojmem. V případě oboustranných sympatií vyhotovujeme nájemní – podnájemní smlouvu, a předávací protokol. Můžeme být i při samotném předávání bytu nájemci.

Snažíme se nedělat z vašeho bytu "průchoďák"

Jedním ze základních bodů naší strategie je minimalizovat počet prohlídek, které k ničemu nevedou. Velikou výhodou pro naši práci jsou fotografie a přesná znalost předmětu pronájmu, kam samozřejmě patří i konkrétní požadavky pronajímatele. I když by se mohlo zdát, že je lepší uskutečnit prohlídku až se samotným zájemcem, opak je pravdou. Makléř, který zná přesné dispoziční uspořádání bytu, jeho stav, umístění a v neposlední řadě i představy pronajímatelů, je schopen již při prvním setkání se zájemcem vybrat pro klienta pokud možno nabídku dle jeho požadavků a zároveň ušetřit čas všem zúčastněným.

Není žádné umění byt „obsadit“

V naší činnosti je zcela určitě velkou výhodou dlouholetá praxe a spokojení pronajímatelé, kteří se na naši kancelář opětovně obrací. V tomto směru se snažíme pracovat na doporučení. Co se týká samotného pronájmu, tak v dnešní době není problém „obsadit„ daný byt, ale doporučit pronajímateli rozumného zájemce. Jelikož by pronájem měl trvat pokud možno co nejdéle (na základě oboustranné spokojenosti), je pro kvalitu práce vhodné dohodnout minimální termín, po který kancelář hledá exkluzivně vhodné zájemce.

Exkluzivita „na dobré slovo“

Nechceme vás při spolupráci zavazovat žádnými smlouvami. Jak jsme zmínili výše, profilujeme se prací na doporučení, a to platí i u exkluzivity. Jedním ze základních bodů pro úspěšný pronájem je minimální doba po kterou máme vaši nabídku v databázi jako jediná kancelář. Tato doba je standardně 14 pracovních dnů.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku